قیمت نفت سنگین ایران به بشکه ای 53 دلار و 10 سنت افزایش یافت