توافق کاهش تولید تا پایان۲۰۱۷تمدید می‌شود/قیمت نفت افزایش یافت