پیشرفت عملیات حفاری چاه‌های میدان کیش به ۸۵ درصد رسید