گرگرفتگی خطر بروز آپنه خواب و مشکلات قلبی را افزایش می‌دهد