ترامپ زیاد حرف می‌زند/عرضه ۲.۵ میلیون بشکه ای نفت ایران به بازار