قلب و ریه مصنوعی واجب تر از خرید دستگاه«ام آر آی»است