چالش نیروی انسانی در آموزش و پرورش/محتوای کتاب‌های درسی، نیازمند اصلاح