تهدید کوهستان جدی است/ مهمترین خطرات برای کوهنوردان