صادرات گاز توتال از میدان دریای شمال تا اوایل ژانویه تعطیل می‌شود