آغاز ثبت نام در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از ۲۸ بهمن