بیش از ۴۷ هزار نفر در دوره های کاردانی علمی کاربردی ثبت نام کردند