رئیس اوپک در واکنش به زیاده‌خواهی ترامپ : اوپک را مقصر ندانید