ساکت باش! توییت نکن! /اظهارنظر نمی‌کردی، قیمت نفت پایین‌تر بود