تسهیلات دانشگاه فردوسی برای حضور دانشجویان سیل زده در کلاس درس