رهبر انقلاب در دیدار نخبگان علمی:
حرکت بدخواهانه علیه «جنبش علمی» در دانشگاه انجام می‌شود/ باید به ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیان برسیم