آشنایی با زندگی انقلابی مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و رابطه ایشان با رهبرانقلاب؛
رهبری را عمود خیمه انقلاب می‌دانست