خوردن روزانه «آووکادو» به کاهش کلسترول بد کمک می کند