/پژوهش اثربخش، فناوری ارزش‌آفرین و رونق تولید/
از شرکتهایی که "مشابه‌سازی محصولات خارجی"را انجام دهند، حمایت می‌کنیم