سهمیه بنزین قایق‌های صیادی ۱۲۰۰ لیتر در ماه تعیین شد