آغاز ثبت نام متقاضیان کمک معیشتی که یارانه نقدی نمی‌گیرند