در دیدار پرستاران مطرح شد؛
پاسخ رهبر انقلاب به تهدید ترامپ/ مردم منطقه از آمریکا متنفرند