امیدهای پزشکی در سال 2019/کاهش 50 درصدی سکته با مصرف قرص ایرانی