سردار حاجی‌زاده در نشست خبری:
هواپیمای اوکراینی را «کروز» تشخیص دادیم/ تقاضا کرده بودیم پروازها متوقف شود