جزئیات پذیرش دانشجوی بورسیه «تقاضامحور»/۳ مدل برای پرداخت شهریه