اختصاص ۵۰ ميليارد ريال به سیل‌زدگان توسط همراه اول