عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران مطرح کرد
آنچه باید در مورد شکستگی‌های پاتولوژیک یا مرضی بدانید