استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد
آنچه زنان باید در مورد فیبروم‌های رحمی بدانند/نقش میوم‌ها در ناباروری زنان