بازدهی بورس به ۱۵۷ درصد رسید/ معامله ۹۶۱ میلیارد سهم در بورس