محققان انگلیسی به داوطلبان تست واکسن کرونا ۳۵۰۰ پوند می‌دهند