روش های تشخیص کرونا در کشور/ علت مخالفت با اجباری شدن ماسک