شاخص کل بورس از ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد/ تابلو امروز سبزپوش است