جزئیات برگزاری آزمون دکتری اعلام شد/ توزیع کارت از ۲۳ تیر