راهکارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی دانشگاه‌ها اعلام شد