دکتر بیت‌الله محمودی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهرکرد
آموزش مجازی و هدررفت فرصت‌های کرونایی دانشگاه