تمهیدات ویژه آزمایشگاهی برای کرونا و آنفلوآنزا در پاییز