آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود