واکسن «بیو ان تک» انتقال ویروس کرونا را نصف می کند