کاهش شدید قیمت تخم مرغ درب مرغداری/ مسئولان جواب تلفن نمی دهند!