بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد؛
۱۰ کشور برتر دنیا در قدرت سایبری/ ایران در جایگاه ۲۳ قرار دارد