رویداد «هم‌خوانی کتاب گذار در بحران» برگزار خواهد شد