نامه وزارت علوم به دانشگاه‌ها درباره پیامدهای قطعی برق