چاقی و اضافه وزن را جدی بگیرید/بیماری هایی که در افراد چاق بیشتر بروز می‌یابد