به مناسبت سالروز ولادت امام موسی کاظم(ع)
فاجعه بزرگی که در اثر عدم اطاعت از امام کاظم (ع) ایجاد شد