دسترسی نسخه های قدیمی اندروید به اپلیکیشن های گوگل مسدود می شود