تورم بسیاری از اقلام را از سبد مصرف مردم حذف کرده است