دانشجویان خواستار لغو آزمون جامع در شرایط کرونایی شدند