رکوردشکنی هر روزه کرونا و جان‌هایی که از دست می‌روند