سال تحصیلی دانش‌‌آموزان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد