هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود