حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی:
اثربخشی در فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد